Wniosek możemy wypełnić i wydrukować bezpośrednio na stronie:
 
 
Wypełniony wniosek proszę przesłać na adres:
Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. Z.O.O 
oddz. Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16
31-060 KRAKÓW
 
Szczegółowe informacje można uzyskać od Pani Małgorzaty Augustyniak  
pod nr. tel. 12 628-16-15