URZĄD STANU CYWILNEGO

 


PODATKI:

 1. Protokół z postępowania wyjaśniającego i oświadczenia podatnika  
 2. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI DN-1
 3. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH IN-1
 4. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ZN-1/A
 5. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI ZN-1/B
 6. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY DR-1
 7. INFORMACJA O GRUNTACH IR-1
 8. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH ZR-1/A
 9. DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
  W PODATKU ROLNYM ZR-1/B
 10. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1
 11. INFORMACJA O LASACH IL – 1
 12. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A
 13. DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B
 14. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym 
 15. INFORMACJA o gruntach w sprawie podatku rolnego 
 16. WNIOSEK o wydanie zaświadczenia
 17. wniosek-ZASWIADCZENIE-O-PRZEZNACZENIU-TERENU
 

Refert Komunalny

WYCINKA DRZEW:

Wniosek o uzyskanie zgody na usunięcie drzew i krzewów.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów.

ANKIETA Inwentaryzacja ogrzewania budynków na terenie Gminy Nowe Brzesko

Wniosek o udzielenie zezwolenia na transport nieczystości ciekłych


EWIDENCJA ZABYTKÓW :

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
GMINY I MIASTA NOWE BRZESKO


 

BUDOWNICTWO:

DRUKI DO POBRANIA


DROGOWNICTWO:

DRUKI DO POBRANIA

 


 

MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ